Németh László Elméleti Líceum

15 év áll a hátunk mögött. Nem nagy idő, egy nagymúltú iskolaváros törtében. De ebben a 15 évben mindenkor tudtunk táplálkozni az 1547-ben alapított Schola Rivulina szellemiségéből, és abból a tényből, hogy függetlenül attól, éppen milyen néven tudtunk iskolát szervezni, a magyar oktatás Nagybányán 1547 óta töretlen. Nem véletlen tehát, hogy a Németh László Elméleti Líceum alapítása idején, és az elmúlt 15 évben mindannyian úgy éreztük, nagybányai, bányavidéki magyarok, hogy iskolánk mintegy 500 éves múltra építkezik, ehhez a hagyományhoz kell igazodnia, ennek a színvonalnak kell megfelelnie. De a múlt nagysága önmagában nem jogosít fel a jelen szükségességére. Kik vagyunk, hányan vagyunk, milyenek vagyunk? – erről szól egy szórványiskola első 15 éve. Mindannyiunk közös munkájának eredménye az, hogy bevonulni látunk egy ötödik és három kilencedik osztályt. Miután a nagybányai magyarság számbeli csökkenése, iskolájából, magyarságából, a tanulás értékéből való kiábrándulása az elmúlt években mélypontra jutott, s a kiábrándultság foka, a hiány és hiányérzet a némethlászlós diákok számának csökkenésében is megmutatkozott. De az, hogy idén 11-gyel többen kezdik a tanévet kilencedik osztályban, mint tavaly, az, hogy az iskolaválasztás mikéntje, bár vitákat és önmarcangolást kelt, mégis a helyes útra terelődött, már annak a jele, hogy a bányavidéki magyarság szembe tud nézni önmagával, nem felejti el, azt a hitet és lelkesedést, amellyel mindenkori iskoláiért tenni tudott, emlékezik arra, hogy 15 évvel ezelőtt miért gondolta azt, hogy egy önálló magyar középiskola létesítésére szüksége van, s ki tud lábalni abból a társadalmi válságból, mely ide vezetett. Az iskola pedig képes reálisan felmérni saját helyzetét, a kínálat-kereslet piacon való fellépését, és meg akar felelni a közösség igényeinek, fel tud nőni az 500 éves múlt rangjához, miközben tud élni a modern kor kommunikációs lehetőségeivel. Sokat tettünk ennek érdekében, és tudjuk, mit kell még tennünk. Azt, hogy szükség volt-e az iskolára, megmutatta az elmúlt 15 év sikere, hogy szükség lesz-e továbbra is ránk, az a bányavidéki közösség iskolaválasztásán múlik. (Váradi Izabella, igazgató)

Csak nálunk

  • Minden tanóra magyar nyelven folyik
  • Minden csoportunk, osztályunk délelőtt tanul, délután napközis program, afterschool van
  • Minden kulturális program ingyenes
  • Minden napközis alsó tagozatos diák ingyen kap ebédet