Németh László Elméleti Líceum

Lépésről lépésre az iskoláról

1997-1998: Ekkor alakult a Németh László Elméleti Líceum. Majd egy évtizedes vágya volt akkor is a nagybányai magyarságnak a három tagozatos iskolában működő líceumi osztály önálló magyar intézmény keretei között való egyesítése, és semmi nem volt fontosabb akkor, mint együtt lenni. Így lehet az, hogy elfogadtunk egy kompromisszumos megoldást, azt a Luminișului utcai épületet, melyben mindmáig működik az iskola. Ezt a döntést ma vitatni aligha érdemes: köszönet mindazoknak, akik ezt is ki tudták akkor harcolni. (Közelgő kerek szülinapunk alkalmával erre a témára részletesen visszatérünk) Az egykori bentlakás-épületet azóta több ízben is felújítottuk. Kezdettől fogva felső tagozatos és középiskolás osztályok működnek itt.

2013: Ekkor szervezték át az iskolahálózatot. Ennek értelmében 2014 szeptemberétől az iskola intézményi keretei között működnek óvárosi óvodacsoportok és alsó tagozat is. Ezt úgyszintén majd egy évtizedes várakozás előzte meg, több szempontból is indokolt lépés volt:

-       biztosítani akartuk a líceum alapjait, úgy gondoltuk, sok erdélyi iskola pozitív tapasztalata Nagybányán is beválik,

-       a Petre Dulfu Általános Iskolában működő magyar tagozat helyzete ellehetetlenült, szükségessé vált az osztályoknak a kimenekítése abból a környezetből,

-       hosszú egyeztetések után körvonalazódni látszott a Híd utcai épület új rendeltetése: a speciális iskola megszűnése, az iskolaépület kiürítése után fogalmazódott meg az igény arra, hogy ebben az épültben óvodacsoportok és alsó tagozat működjön a Németh László Elméleti Líceum részeként.

2013 vége - 2014 eleje: Megtettük az első lépéseket az épület felújításáért:

-       Szerződést kötött a líceum és a Nagybánya-Óvárosi Gyülekezet, melyben a gyülekezet felajánlotta az épületet, a líceum vállalta a felújítási munkálatokat és az iskola működtetését a Városi Tanács támogatásával. Ezt a szerződést a Városi Tanács, mint a líceumot fönntartó intézmény is jóváhagyta.

-       Megkezdődött a felújítási munkálatok tervezése, ezzel párhuzamosan a Városi Tanács költségvetésének kiegészítése a munkálatok finanszírozására. A Városi Tanács a felújítás érdekében támogatta a tulajdonost (gyülekezet) a tervezési munkálatok kifizetésével és a bérlőt (líceum) a felújítási munkálatok finanszírozásával.

2014 tavasza: Problémák adódtak:

-       A tervezési folyamat során felmérték az épület állapotát, melyről kiderült, hogy komolyabb statikai beavatkozásokat igényel annál is inkább, mert az új, uniós szabályozások alapján az épületnek olyan tűzvédelmi, közegészségügyi, stb. feltételeknek kell megfelelnie, amelyek egyre szaporították az elvégzendő munkálatok sorát. Ennek két hátránya volt: növelte a felújítási költségeket és ún. beruházás típusú munkálatokat igényelt (melyeket csak a tulajdonos gyülekezet végezhetett el), a finanszírozást pedig felújítás típusú munkálatokra kapta a líceum. Ekkor, áthidaló megoldásként a Polgármesteri Hivatal más finanszírozási konstrukciót ajánlott fel, melynek dokumentációit a gyülekezetnek kellett volna összeállítania. De mivel a gyülekezet képviselőiben felmerült a gyanú, hogy ez a lépés érintheti az épület tulajdonjogát, elálltak a szerződéstől, és saját forrásukból kívánták felújítani az épületet.

2014 nyarán már világossá vált, hogy szeptemberre nem tud elkészülni a felújított épület. A líceumnak működtetni kell egy átszervezett iskolahálózatot megfelelő épület nélkül. Az elemi osztályok ottrekedtek a Petre Dulfu Általános Iskolában. Ekkor a Városi Tanács képviselőivel egyeztetve a líceum úgy döntött, (néhány hónapra) ideiglenes megoldást kínál a cintermi magyar osztályok számára: nem lévén jobb megoldás, felkínál nekik osztálytermeket saját épületében. Az óvodacsoportokkal kapcsolatban csak azt a döntést tudtuk hozni, hogy addig maradnak az eredeti helyükön, amíg az épület el nem készül. A nyarat az iskola személyzete az új termek kifestésével, bebútorozásával töltötte, a munkálatokat BGA-pályázatai és holland, amerikai támogatóink segítségével a Schola-Parentis Egyesület finanszírozta. Az Egyesület elnöke Orzac Csilla, akinek nagy-nagy köszönet a munkájáért, vele együttműködve a pályázatokat egy pedagóguscsoport írja, amit Nagy Zoltán tanár úr fog össze. Nagy-nagy szerepet vállaltak a termek berendezésében a tanítónők és családjaik.

2014 szeptember 10: A 25-ös Napközi vezetősége kiürítette azt a termet, ahol addig a Wadorf-csoport működött, és más óvodacsoportot hozott létre a helyén. Ekkor az utcára került óvodacsoportunknak gyorsan ideiglenes helyet kerestünk – így kerültek egy évre a Caragiale (15-ös) Általános Iskolába. Csütörtöktől hétfőig a csoport óvónője és családja, a gyermekek szülei segítségével rendezte be az új csoporttermet. A berendezést a Schola-Parentis Egyesület finanszírozta.

2014 szeptember 15-én, a tanévnyitón Ludescher István alpolgármester beszédében ismertette a kialakult helyzetet.

2014-2015: A néhány hónapos ideiglenes megoldás hosszabb távúnak bizonyult. De hamar kiderült, hogy a több generáció együttélése miatt csak mi, felnőtteknek  aggodalmaskodtunk előre, a diákok néha igazán megható jelenetekkel bizonyították, mennyire előzékenyek a kicsikkel szemben.  A Városi Tanács és az egyház viszonya megromlott, az egyház saját forrásaiból indította el a munkálatokat, közadakozásra hívta fel a lakosságot, de a költözés időpontja egyre bizonytalanabbá vált.

Bár a Városi Tanács forrásából a líceum épületén több javítást is végeztünk (festés, padlózás, wc-felújítás, udvar rendezése), közelebb került a buszmegálló,  egyre világosabbá vált, hogy a lelkünket tehetjük ki, a líceum épülete akkor sem lesz hosszú távra alkalmas hely a kisiskolásoknak. Problémáinkat a Tanfelügyelőséggel és a Polgármesteri Hivatallal folyamatosan közöltük átiratban, kérésben, költségvetés-tervben - megoldás ezekre nem érkezett.

2015 tavaszára világossá vált, hogy a Waldorf csoport ideiglenes helyén sem maradhat tovább. A következő tanévtől a Tanfelügyelőseg eggyel csökkentette az óvodacsoportjaink számát. A 8-as napköziben működő csoportunk ekkor megszűnt, a gyermekek többségét a Waldorf-csoport fogadta be. A Városi Tanács magyar képviselőivel együtt ekkor ismét helyet kerestünk a Waldorf-csoport számára. A több hónapig elhúzódó megoldáskeresés alatt több, mint 8 elképzelés bizonyult zsákutcának. Minden helyszínt közösen jártunk be, közösen kerestünk alkalmas helyet. Szóba került ismét a Híd utcai épület egy részének felújítása szeptemberig, de az épület akkor még mindig nem volt olyan állapotban, hogy a munkálatokat őszig be lehetett volna fejezni. Ekkor ismét azt a döntést voltunk kénytelenek hozni, hogy befogadjuk az utcára került csoportot is a líceum épületébe. Hatalmas munka kezdődött ekkor, az épület földszintjéről el kellett mozdítani a líceum könyvtárát, hogy helyet szorítsunk az építkezésnek. A több, mint 14 ezer kötetnyi könyvtár átrendezését pedagógusok, diákok, szülők és a személyzet segítségével a könyvtáros azóta is végzi. A csoport berendezéséhez szükséges felújítási munkálatokat (festés, ajtócsere, padlózás, wc-felújítás, folyosó lezárása) a  Városi Tanács, a berendezést ismét a Schola-Parentis Egyesület finanszírozta. A munkálatokban nagy szerepet vállaltak a pedagógusok. Az idei tanévben két nagyon fontos civil hozzájárulás is segíti munkánkat: a Magyar Vállalkozók Szövetsége 3 ösztöndíjjal, az Iskoláinkéert, Gyermekeinkért Egyesület a napközis programban résztvevő kisiskolások ebédköltségeinek megtérítésével támogat bennünket.

Mindezek ellenére tudatában vagyunk annak, hogy a körülmények nem tökéletesek, az ideiglenes állapot napi szinten jelent nehézséget mindannyiunknak, s van az a távolság, amit nem győz le a pedagógusok nagy lelke, van az a körülmény, amit nem fed el az áldozatos munkánk. 

2016 elején ismét tárgyalások kezdődtek a három fél (a Városi Tanács, a gyülekezet és a líceum) között, ennek eredményeként tisztázódtak az épület tulajdonjogával kapcsolatos félreértések, felújítottuk eredeti szerződésünket az eredeti elképzelés szerint, kis módosításokkal. Felismerve a tarthatatlan helyzetet, a Városi Tanács ismét forrásokat ígér az épület felújítási munkálataira. Köszönjük ebben a lobbyt magyar politikusainknak (a kampány hevében többféle ígéret is elhangzott sokaktól).

2016 április: A Tanfelügyelőségre gyakorolt nyomás eredményeképp végre állami pénzből alkalmazott dadus várja az ovisainkat a Waldorf-csoportban. Míg a felújításra ígért helyi tanácsi pénzek megérkeznek, a gyülekezet képviselői ismét adakozásra hívták fel a lakosságot, ennek érdekében rendeztek jótékonysági bált. Mi is köszönjük mindazoknak, akik a gyülekezetet támogatják abban, hogy saját épületét felújíthassa, hogy abban mielőbb iskola működhessen.

A MIELŐBB a kulcsszó. Az egyház ebben a szerződésben nagylelkű felajánló. A líceum (a gyermekek) a megajándékozott. Ajándékot követelni, sürgetni nem illik. De tudjuk azt is, minden nap, amíg ez az ideiglenes állapot elhúzódik, rontja a magyar iskola fennmaradásának esélyeit. Ezért nagy az ajándékozó felelőssége: kétszer ad, aki gyorsan ad. Ezért kell segítenünk az egyház felújítási munkálatait, ezért kell az egyháznak elfogadnia a Városi Tanács támogatását, ezért kell sürgetnünk a munkálatokat, és ezért nagyon értékes a közös ügy számára mindaz, amit az egyház ebben eddig önerőből tett.

A Németh László Elméleti Líceum tanári kara szintén adományokat juttat el a Schola-Parentis Egyesületnek abból a célból, hogy az épület átadása után folytatódhassanak a felújítási, berendezési munkálatok. Kérjük azokat, akik megtehetik, csatlakozzanak adománygyűjtésünkhöz. Akciónkat segíti az is, hogy nemcsak saját adónk 2%-át ajánljuk fel a Schola-Parentis Egyesületnek, hanem a szülőket, ismerősöket is erre biztatjuk. A Schola-Parentis Egyesület eddig 66.422,75 lejt költött a majdani épület berendezésére, az ideiglenes állapot biztosítására.

Váradi Izabella

Csak nálunk

  • Minden tanóra magyar nyelven folyik
  • Minden csoportunk, osztályunk délelőtt tanul, délután napközis program, afterschool van
  • Minden kulturális program ingyenes
  • Minden napközis alsó tagozatos diák ingyen kap ebédet

Legfrissebb hír