Németh László Elméleti Líceum

    In urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor în cadrul Liceului Teoretic „Németh László” Baia Mare prevăzută de art.18 alin (1), lit „a” , art. 19 şi 20, alin (1) din REGULAMENTUL - CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011,cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, s-au stabilit următoarele:

Nr. crt.

Nume si prenume

Nr.înregistrare

dosar

Rezultat selecție dosar

Observaţii

1

Pap Magdalena-Susana

200/19.03.2021

ADMIS

 

  Proba scrisă se va susţine în data de 31.03.2021, la sediul Liceului Teoretic „Németh László” Baia Mare începând cu ora 9,00.
  Candidata este rugată să se prezinte la sediul liceului cu 10 minute înainte de începerea probei scrise având asupra ei actul de identitate. Accesul în sala de examen se va face numai în baza actului de identitate.

 

REZULTAT PROBA SCRISĂ
la concursul de ocupare a postului vacant temporar de ÎNGRIJITOR din data de 31.03.2021

Nr. Crt.

Nume și prenume

Rezultat

Pap Magdalena-Susana

95,50

 

 

Csak nálunk

  • Minden tanóra magyar nyelven folyik
  • Minden csoportunk, osztályunk délelőtt tanul, délután napközis program, afterschool van
  • Minden kulturális program ingyenes
  • Minden napközis alsó tagozatos diák ingyen kap ebédet

Legfrissebb hír