Liceul Teoretic "Németh László"

Învăţământul în limba maghiară datează încă din Evul Mediu, documente din 1547 atestând înfiinţarea la Baia Mare a primei şcoli cu predare în limba maghiară din Transilvania, denumită Schola Rivulina. Înfiinţarea acesteia a avut ca scop răspândirea cultului reformat, în contextul în care ideologia secolului al XVI- lea susţinea şi promova dezvoltarea învăţământul în limba maternă a poporului.
Între anii 1687-1773, şcoala se află sub conducerea Ordinului Iezuiţilor, iar între 1775-1789, este sub tutela Ordinului Minoriţilor, devenind Gimnaziu Regal în anul 1789. Funcţionează din nou sub conducerea minoriţilor în perioada 1810- 1887, iar în1887 edifi-ciul trece în proprietatea statului, purtând numele de Gimnaziu Superior Regal până în anul 1919, când este desfiinţat.
În 1940 se reia învăţământul gimnazial în limba maghiară, clasele funcţionând în clădirea actualului Colegiu Naţional “Gheorghe Şincai”, iar clasele liceale sub formă de secţie maghiară în cadrul altor instituţii de învăţământ și anume: Liceul ,,Gheorghe Şincai”, Liceul ,,Vasile Lucaciu” și Liceul ,,Mihai Eminescu”. Pentru o scurtă perioadă, 1956-1959, învăţământul în limba maghiară se desfăşoară în cadrul Liceului Teoretic Maghiar Mixt, care a funcţionat ca o instituţie de sine stătătoare, într-o clădire separată .
De-a lungul timpului, învăţământul în limba maghiară a contribuit la îmbogăţirea galeriei de personalităţi afirmate în atât în domeniul cultural cât şi în plan ştiinţific : Misztótfalusi Kis Miklós, Lendvay Márton, Petre Dulfu, Schönherr Gyula sau Thorma János, acestea fiind sunt doar câteva nume de referinţă care merită menţionate.
Printre distinşii dascăli ai educaţiei în limba maghiară se numără şi profesorul Németh József, tatăl scriitorului de seamă Németh László, al cărui nume a devenit emblema liceului nostru.
Liceul Teoretic „Németh László” se doreşte a fi o unitate şcolară reprezentativă pe paleta liceelor teoretice băimărene, deosebindu-se de ele prin faptul că predarea se face în limba maghiară, ceea ce îi conferă specific propriu. Pe lângă respectarea finalităţilor învăţământului românesc prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale: formarea personalităţii umane capabile să se integreze în societatea românească, cultivarea dragostei faţă de ţară, , trecutul istoric şi faţă de tradiţiile poporului român, învăţământul în limba maghiară contribuie şi la formarea identităţii naţionale şi la însuşirea valorilor culturale specifice comunităţii maghiare.
Această unitate de învăţământ este relativ nouă, fiind înfiinţată în anul 1997, în baza OMEN 4664/97 şi prin Dispoziţia ISJ nr. 394/1997. Îşi deschide porţile la 14 septembrie 1998, prin transferarea claselor cu limba de predare maghiară de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi de la Şcoala cu clasele I-VIII „Petre Dulfu” din Baia Mare. 

Parteneri

Asociaţia Părinţilor ,,Schola-Parentis“

Fundația Communitas

Fundația "Iskolánkért Gyermekeinkért"

Numai la noi

  • Toate lecțiile sunt susținute în limba maghiară
  • Toate grupurile și clasele noastre învață dimineața, iar după-amiaza există program afterschool
  • Toate programele culturale sunt gratuite
  • Elevii de școală primară primesc prânz gratuit